Koncept.

Wirje Consulting hjälper företag och organisationer med strategisk kommunikation, PR och opinionsbildning.

Wirje Consulting hjälper till att bygga starka varumärken och kommunicerar dessa. Wirje Consulting hittar relevans och fundament i kreativa idéer och gör de bärande och genomförbara. Vi tror att framgång skapas genom att tillvarata och utveckla det unika och autentiska som företaget erbjuder eller vill erbjuda.

Erfarenhet

Erfarenhet.

Linda Dahlberg Wirje, Partner och VD

Efter estetiskt teaterlinje och dansskola i Spanien läste Linda vid Lunds universitet där hon erhöll en pol. kand. i Statsvetenskap samt en ekonomie kand. i Handelsrätt. Linda blev sedermera politisk tjänsteman och politiker. Som politisk tjänsteman arbetade hon främst med politisk kommunikation, research och rapportförfattande.

Som politiker har hon erfarenhet från bland annat Malmös kommunfullmäktige, kommunstyrelse och Skånes Regionfullmäktige. Hon har varit vice ordförande i Malmös kulturnämnd och blev den 1 juni 2019 styrelseordförande i Skånes Dansteater.

Erfarenheterna från nämnder och styrelser har lett till  att Linda har stor förståelse för samspelet mellan beslutsfattare och tjänstemän samt styrelse och ledning. Hon har god kännedom om regionen samt ett brett kontaktnät bland såväl beslutsfattare, tjänstemän, föreningsaktörer och företagare. Linda har ett kreativt öga och sinne för skapande, samtidigt som hon besitter bred kunskap inom samhällssfären.

Jens Grip, Partner, Styrelseordförande och Affärsutvecklare

Jens Grip är en sann entreprenör och delägare av såväl Wirje Consulting som IT-bolagen Odd Hill, 040 och OAWA. Jens är en mycket initiativrik person och har med sitt strategiska och inkluderande tänkande nått företagsframgångar och vunnit en rad utmärkelser såsom bland annat DI:s Gasell två år i rad.

För Wirje Consulting kommer Jens främst jobba med företagsrådgivning samt affärs- och konceptutveckling.  Jens tror på synergier mellan kommunikation och IT. Jens tror precis som Linda på att skapa bolag som tillför värde för samhället som helhet.

Tjänster

Tjänster.

Oavsett om det är en produkt, idé eller tjänst som ska lanseras tar vi för varje givet uppdrag fram ett unikt koncept som passar uppdragets art.
Wirje Consulting arbetar i stora drag med:

BAKGRUND.

 • Omvärldsbevakning
 • Medieanalys
 • Kartlägger viktiga aktörer och målgrupper
 • Kartlägger relevanta politiska beslutsprocesser

STRATEGI.

 • Konceptutveckling
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi

STRATEGISK KOMMUNIKATION.

 • Content Marketing
 • Copywriting
 • Rapporter
 • Debattartiklar

PUBLIC AFFAIRS.

 • Hittar rätt beslutsfattare, tjänsteman samt rätt politisk instans för att nå framgång
 • Tar reda på var frågan kan påverkas och vem/vilka som äger beslutet
 • Sammanför personer, företag och intresseorganisationer, sammanbinder goda idéer med rätt personer

SAMARBETEN.

 • Vi samarbetar med IT-byråerna Odd Hill, 040 och OAWA. Beroende på vad som efterfrågas är IT-byråerna specialiserade i olika nischer såsom exempelvis e-handel, CRM och CMS-system.
Cases

Cases.

Wirje Consulting in action.
Kontakt

Kontakt.

Hör av dig!

Vill du bli kund hos oss eller jobbar du på en byrå och behöver en samarbetspartner?

Vi hjälper gärna till!

✆ 0709-121045
@ Humlegatan 4, Malmö.

Wirje Consulting AB
559202-5505