Koncept.

Wirje Consulting hjälper företag och organisationer med strategisk kommunikation, PR och opinionsbildning.

Wirje Consulting är specialiserad på att bygga starka varumärken genom strategisk kommunikation. Wirje Consulting hittar relevans och fundament i kreativa idéer och gör de bärande och genomförbara. Vi tror att framgång skapas genom att tillvarata och utveckla det unika och autentiska som företaget erbjuder eller vill erbjuda.

Wirje Consulting arbetar i stora drag med:

PR.

PA.

STRATEGISK KOMMUNIKATION.

OPINIONSBILDNING.

CONTENT MARKETING.

COPYWRITING.

Erfarenhet

Cases.

Vi har ett brett utbud av kunder och projekt- här är några exempel på kunder.

Kontakt

Kontakt.

Hör av dig!

Vill du bli kund hos oss eller jobbar du på en byrå och behöver en samarbetspartner?

Vi hjälper gärna till!

✆ 0709-121045
@ Einar Hansens Esplanad 14

Wirje Consulting AB
559202-5505